Grasmaaien

zaterdag 25 mei 2024

Maaibeleid 

Mei  is de maand waarin het gras weer volop groeit. Het maaien van het gras doen we planmatig. We vinden het belangrijk dat  kruiden en veldbloemen de ruimte krijgen om te bloeien. Dit trekt insecten aan die onmisbaar zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat, vanaf de jaren negentig vorige eeuw, het aantal insecten met meer dan de helft is afgenomen. 

Het grasveld voor onze boerderij ,dat deels bedoeld is als sport- en speelveld,maaien we daarom wisselend in percelen. foto 1

In dit grasveld hebben we twee perken met wilde bloemenmengsels aangelegd. Op dit moment zoemen er weer veel bijen, hommels en andere insecten in deze perken. foto 2

De grasbanen tussen de rijen in de hazelnootboomgaard maaien we ook wisselend met hetzelfde doel om insecten aan te trekken. foto 3.  In de windkeringen met bloeiende struiken zoals Gelderse roos en Vlier rondom de boomgaard zijn veel insecten die fungeren als natuurlijke vijanden voor ziekten en plagen. ( Zie in ons blog Preventie ziekten en plagen in de hazelnootboomgaard, veldbijeenkomst 10 juni 2021)

De hazelaars in de boomgaard voor het huis staan er inmiddels ruim 30 jaar. Op een paar plaatsen hebben de bomen schade geleden door engerlingenvraat. Daar hebben we een aantal walnoten geplant. Het lijkt er op dat walnoten minder gevoelig zijn voor deze engerlingen. Deze walnotenbomen groeien al flink. Hiermee wordt de boomgaard ook wat meer divers. foto 4 en 5. 

grasplan_1
grasplan_2
grasplan_5
grasplan_3
grasplan_4

Archief